Nyheter Produkter Dokument Kontakta SVK Länkar & Referenser Övrigt

Kontakta SVK RÖNTGENTEKNIK

Företagsinformation


SVK Röntgenteknik Jeppsson AB,

Båtvägen 7,
191 33  SOLLENTUNA

Telefon: 08 - 96 85 00
Fax: 08 - 96 70 00
E-post: info@svk-xray.com, www.svk-xray.com

Org.nr.: 556328 - 7605
VAT: SE556328760501

Postgiro: 68 04 73-6
Bankgiro: 5407-4877

Våra tjänster:
A./..
Installation och Konfiguration B./.. Applikations Utbildning C./.. Teknisk Support
D./..
Totalleverantör inom branchområdet röntgen. E./.. Demontering av gammalt röntgenlab
F./.. Vi har gjort en hel del specialinstallationer där man kräver röntgen, kan exempelvis vara genomlysning av föremål m.m. Vi kan röntgen och är.....


Allmänt

SVK Röntgenteknik är ett företag som funnits inom verksamhetsområdet medicinsk röntgen, både inom human- samt veterinärvård, sedan 1988.

Här brevid och nedan är lite nostalgibilder av vår tidigare verksamhet........ vi kan Röntgen!


Vår huvudsakliga inriktning har legat på service men vi har naturligtvis även försäljning av både röntgenapparater samt alla därtill hörande tillbehör, allt från begagnade reservdelar till hela digitalsystem.

SVK Röntgenteknik har under dessa år byggt upp ett förhållande med i dag en bra bit över hundra kliniker över hela landet. Detta innebär att vi ofta reser vart som helst i Sveriges.

Med ett flertal av våra kunder har vi tecknat ett service- och underhållsavtal som gör att vi besöker dem minst en gång per år för att göra ett underhåll av röntgenutrustningen.

Vid underhållet ser vi till att klinikens röntgenutrustning uppfyller
ställda krav, både mekaniskt, strålmässigt, samt elektriskt, som
innebär att nyttjande av berörd apparatur inte förorsakar någon
risk för vare sig patient eller personal.

Detta innefattar även kringutrustning som bland annat
undersökningsbord, stativ, framkallningsmaskiner och
skyddsutrustning. SVK har även kunskapen att kunna bygga upp
en helt ny "röntgenfunktion" med allt vad det innebär. Som till exempel att bedöma lokalens lämplighet, förbättra strålskydd där det krävs samt att utrusta kliniken på lämpligaste vis för det ändamål som är tänkt.Kontakta SVK för mer information om våra produkter
08-968500, fax 08-967000, info@svk-xray.com, www.svk-xray.com

© 2006 - 2009 SVK Röntgenteknik